PyeongChang Tourist Information
 

2018特色菜单

2018精选‘一日三餐’故事(..

2018精选菜品‘美味平昌’故..

美米儿帕斯塔 也您(荞麦意大利..

哈努布儿高gi 阿拉里(调味韩..

松俄曼度(鳟鱼饺子)

宋俄得罢(鳟鱼盖饭)

比比吧 赛乐德 夜戏高罢(拌饭..

黄泰卡儿姑苏 努恩带帽(明太鱼..

撒瓜帕一 早恩那来(苹果派 好..

美米儿德德劳嘎斯(荞麦沙参炸肉..

棍儿立米(丸)

草考干杂(巧克力土豆)

Search
77, Guncheong-gil, Pyeongchang-eup, Pyeongchang-gun, Gangwon-do 25374, Republic of Korea
TEL : +82-(0)33-330-2000 FAX : +82-(0)33-330-2828
© 2015 by PyeongChang-gun. All rights reserved.

Site&Language

Social Media