PyeongChang Tourist Information
 

珍富客运站时刻表

珍富客运站时刻表

2016年5月当前基准
珍富客运站时刻表
033-335-6307
本时刻表可根据情况有所变动.
时刻表请向珍富客运站咨询.

东首尔

07:10

07:40

08:10

08:40

09:10

09:40

10:10

10:45

11:20

11:55

12:30

13:05

13:40

14:15

14:50

15:25

16:00

16:35

17:10

17:45

18:20

18:55

19:30

20:05

20:40

珍富-原州

07:20

08:25

09:00

09:30

10:30

11:40

12:15

12:50

14:00

14:25

15:10

15:50

17:00

17:30

18:25

19:15

19:50

20:20

珍富-首尔(瑞草)

07:45

09:50

11:50

13:10

14:45

16:30

17:50

19:35

珍富-平昌,宁越,堤川

07:00

07:30

14:40

19:27

21:00

珍富-内面

09:30

13:10

17:00

珍富-横溪,江陵

07:40 首班车

21:40 末班车

珍富-杨平, 上凤

17:00 经由屯内

珍富-利川,城南

14:40

18:40

珍富-横城,洪川,春川

10:20

77, Guncheong-gil, Pyeongchang-eup, Pyeongchang-gun, Gangwon-do 25374, Republic of Korea
TEL : +82-(0)33-330-2000 FAX : +82-(0)33-330-2828
© 2015 by PyeongChang-gun. All rights reserved.

Site&Language

Social Media