PyeongChang Tourist Information
 

珍富市内巴士

珍富市内巴士

2016年5月当前基准
珍富市内巴士
033-335-6963
本时刻表可根据情况有所变动.
时刻表请向珍富营业所咨询.

五台山
目的地珍富发离开最后一站
月精寺06:3006:45
上院寺07:3008:10
月精寺07:4007:55
上院寺08:3009:20
上院寺09:4010:30
上院寺10:5011:30
上院寺11:5012:40
上院寺12:5014:00
上院寺13:5014:50
月精寺14:2014:35
上院寺15:3016:20
上院寺16:4017:20
月精寺18:3018:45
月精寺19:4019:55
Suhang·旌善·Sin-gi
目的地珍富发离开最后一站
Suhang6:406:55
Mapyeong6:407:05
Sin-gi10:0010:10
旌善10:008:30
Suhang10:2010:35
Suhang12:3012:45
旌善14:1012:40
Mapyeong18:3018:40
Suhang18:3018:45
旌善19:4018:20
尺川·药水
目的地珍富发离开最后一站
尺川6:507:05
药水8:509:25
药水11:2011:40
药水13:4014:00
药水15:1015:30
尺川18:3018:45
巨文里
珍富发离开最后一站
6:407:15
8:308:45
10:2010:50
14:5015:05
16:0016:15
18:3019:00
长坪
珍富发长坪发
8:207:35
10:208:40
12:5011:35
15:3014:10
15:5016:50
16:4017:40
Homyeong
珍富发离开最后一站
7:508:00
13:2013:30
17:2017:30
横溪
珍富发离开最后一站
6:457:45
9:4012:00
13:1015:10
17:5018:10
77, Guncheong-gil, Pyeongchang-eup, Pyeongchang-gun, Gangwon-do 25374, Republic of Korea
TEL : +82-(0)33-330-2000 FAX : +82-(0)33-330-2828
© 2015 by PyeongChang-gun. All rights reserved.

Site&Language

Social Media